Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   

SINH HOẠT “ TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN”


Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-MT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 về việc Tổ chức nhân rộng mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn phường 3.

Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018


Sáng ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân phường 3 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ GẮN VỚI SINH HOẠT ĐỊNH KỲ ĐẢNG BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018


Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/6/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Đảng bộ phường 3 tổ chức Hội nghị đảng viên sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2018.

 

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP

SINH HOẠT “ TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN”

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-MT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 về việc Tổ chức nhân rộng mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn phường 3.

HỌP MẶT THANH NIÊN THI HÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2018

Vào lúc 15 giờ, ngày 01/3/2018, tại Hội trường Ủy Ban nhân dân Phường 3. Hội đồng Nghĩa vụ Quân Sự Phường tổ chức Họp mặt Thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Đến dự có đồng chí Tô Phú Mỹ - Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Thành phố Sa Đéc/ Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố Sa Đéc. Cùng sự có mặt của gia đình thanh niên và 09 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2018.